begeleiden

Continue leren borgen door effectief inzetten van begeleiding en training
Leren is meer dan één training, het geleerde moet ook ingebracht worden in de praktijk. Oplossing is begeleiding.
Op basis van actuele interne leerbehoeften met als doel het verankeren van verandering en het maken van een blijvende impact door organisatiebrede betrokkenheid. Een succesvol leertraject ontstaat wanneer de gehele organisatie bewust kiest voor verandering en hier samen achter staat. Medewerkers en leidinggevenden worden onderdeel gemaakt van het traject, door de leerinterventies zoveel mogelijk in co-creatie vorm te geven en ruimte te geven in de uitvoering voor inspraak en eigenaarschap. Met de visie en kernwaarden van de organisatie als uitgangspunt wordt er ingezet op confronterende en verbindende ontwikkeling waarbij op een positieve manier een blijvende impact gemaakt wordt. Van interim projectmanagement tot het faciliteren van sessies en trainingen in de volgende thema’s: Situationeel leiderschap, kernwaarden, Open Leergesprek, open space, inzicht in gedrag en hoe hier efficiënt mee om te gaan, vanuit eigen cultuur, normen en waarden komen tot een ‘eigen’ leeromgeving. Vanuit het lean principe benaderen we leren en ontwikkelen als iets wat waarde toevoegt, rendement oplevert en dusdanig praktisch geïntegreerd moet zijn in de aanwezige processen dat het geleerde direct ingezet kan worden. Adaptief leren: leren wanneer je het nodig hebt, direct toepasbaar en passend op de leerbehoefte van individu of team.  

LEERSCAN