ontwerpen en ontwikkelen

Het ontwerpen en ontwikkelen van duurzame trajecten op maat
Gemiddeld wordt er veel tijd en geld besteed aan het opleiden en ontwikkelen van medewerkers en managers. De belangrijkste doelstelling?
‘Het verbeteren van organisatieresultaten.’ Maar hoe zorg je nu dat er maximaal geleerd wordt? 

Door leren te integreren in de dag-dagelijkse processen en structuren maak je het ontwikkelen van medewerkers persoon onafhankelijk.  Hierbij leg je een stevige basis in vaardigheden, maar ook in gedrag en omgangsvormen. De wereld veranderd steeds sneller, hierbij is het essentieel om leertools zo gebruik- en onderhoudsvriendelijk in te richten. Vanuit de huidige situatie worden de aanwezige leerbehoeften geïdentificeerd en een visie ontwikkeld. Per leerbehoefte wordt de intensiteit en de inzet van benodigde middelen bepaald. Vervolgens word het leertraject of de leeromgeving ontworpen en opgebouwd. Met aandacht voor nieuwe technologieën zoals online-boarding programma’s en e-learning. 


 In samenwerking met de deskundigen uit jouw organisatie ontwikkelen we alle benodigde leermiddelen die passen bij jouw organisatie. 

Denk hierbij aan: Draaiboeken voor trainingen; Blended learning programma’s, Serious games, Simulaties Werkplekopdrachten, Job-aids, voortgangsmeeting en toetsing.  


BEGEL
EIDEN