MAPSTELL

Mapstell is een methode die regelmatig door Adaptive Consulting wordt ingezet om zowel individueel als teamgedrag in kaart te brengen. 
De kracht van Mapstell ligt in het uitnodigende visuele aspect en de praktische toepasbaarheid. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van associatieve cartografie waar de DISC methode van William Marston ondergrond aan geeft. Letterlijk, de Wereld van Verschil valt naadloos over het DISC model heen te leggen en geeft hier dan ook de nodige verdieping. Door het gebruik van een fysieke vloermat wordt de methodiek erg tastbaar en maakt dat er op een interactieve manier ontdekt kan worden welke persoonlijke voorkeuren en voornaamste valkuilen er zijn, en hoe anderen deze gedragsstijl kunnen ervaren. Hierbij wordt een open en veilige setting gecreëerd waarin inzicht wordt verkregen in zowel het persoonlijk functioneren als in de algehele teamdynamiek. Vanuit deze basis kunnen er effectieve verbeteringen worden aangebracht op onderwerpen als persoonlijke ontwikkeling, coaching, effectief leiderschap, samenwerken en communicatie. 

De Mapstell Methode

De Mapstell methode brengt zestien gedragsstijlen in kaart welke gezamenlijk de ‘Wereld van Verschil’ vormen. De absolute meerwaarde is de laagdrempeligheid en toegankelijkheid waarmee mensen de kaarten kunnen gebruiken en de inzichten direct kunnen toepassen in de praktijk. Dit is dan ook de rede dat deze methode wordt gebruikt: praktisch toepasbaar, een overzichtelijke weergave zonder ingewikkelde theoretische rapportages die veelal onleesbaar zijn of in de kast belanden. In één oogopslag worden met de PersonalMap de persoonlijke gedragsstijl, de voornaamste valkuilen en hoe anderen deze gedragsstijl kunnen ervaren weergegeven. Dit wordt ondersteund door een persoonlijke Routebeschrijving, die onderbouwing en uitleg geeft met handige handvatten om toe te kunnen passen.

 

Zo krijg je inzicht in:

Eigen gedrag

Valkuilen en uitdagingen

Gedrag van anderen

Hoe effectiviteit te vergroten

Video afspelen

Actie vanuit gedrag

Gedrag als uitgangspunt. Overal waar mensen interactie hebben is sprake van gedrag. Waarom klikt het nu wel met de ene collega, maar kun je met die andere totaal niet overweg? Dit begint bij inzicht, wij zien namelijk de ander niet zoals zij zijn, maar zoals wij zijn. Door onze eigen ‘gekleurde’ bril. Gedrag gaat immers over actie en reactie. Zo is het gedrag van een ander vaak een reactie op jouw eigen gedrag. En hoe bewust ben je hier nu van? Hoe goed ken je jezelf, en kom je zo over als dat je ook over wil komen? Dit inzicht legt de basis voor elke ontwikkeling. 

IK perspectief

Ook wel PersonalMapping genoemd. De PersonalMap is het eerste niveau en vormt de basis van elke training aan de hand van de Mapstell Methode. Je hebt immers inzicht in je eigen gedrag en uitgangspositie nodig wil je kunnen begrijpen waar een ander vandaan komt. Hier wordt het gedrag vanuit drie perspectieven weergegeven:

De Actieve stijl: Laat zien hoe iemand overkomt op anderen en welke indruk hij of zij wil achterlaten. Het toont het aanpassingsvermogen en de manier van communiceren.
De instinctieve stijl: Laat zien hoe iemand van nature reageert op onverwachte zaken of wanneer diegene onder druk komt te staan.
De reactieve stijl: De combinatie tussen de twee bovengenoemde stijlen en toont de manier van reageren in de vertrouwde omgeving.

JIJ Perspectief

Ook wel ProfessionalMapping genoemd. Op dit tweede niveau wordt je meegenomen in het gedrag van de ander, de collega, de cliënt, de gast, de klant, dit kan iedereen zijn. Het gaat hier immers over samen werken. Inderdaad met een pauze tussen de twee woorden. Wanneer je samen dient te werken dien je elkaar goed te kennen en af te stemmen op elkaar. Dan kun je het pas hebben over samenwerken. Onderwerpen die hier aan bod komen zijn: Inspelen op de ander: Welke gedragingen zie je en hoe ga je hier efficiënt mee om?
Inzicht in team talenten en valkuilen: Waar liggen de krachten en valkuilen en hoe kan je hier als team effectiever op in spelen?
Persoonlijk leiderschap: Welk gedrag heb jij van nature in je en gebruik je om jouw leiderschap vorm te geven? Wat motiveert je, wat doe je bewust of onbewust? Hoe ga je om met mensen, hoe ga je om met conflicten welke rol heb je in het team en over welke vaardigheden beschik je?

WIJ Perspectief

Ook wel TeamMapping genoemd. De verschillende perspectieven van de deelnemers worden samengebracht op basis van hun PersonalMap. Het resultaat toont een overzicht in de vorm van een Teamkaart die in één oogopslag de onderlinge verdeling van gedragsvoorkeuren van het gehele team weergeeft. Hoe is een afdeling samengesteld, welke individuele gedragseigenschappen zijn er zichtbaar en waar zien we de verschillen en overeenkomsten. Hier wordt de verbinding als team gelegd. In onze verschillen, wat vinden we samen belangrijk? Wat vinden we 'gewoon' en hoe dragen we dit uit? Het effect van TeamMapping:
Een verklaring van de interactie tussen de deelnemers wat leidt tot een hogere mate van onderling begrip;
Een betere samenwerking;
Effectievere communicatie;
Een hoger team gevoel.

Voor meer informatie over Mapstell